HACCP-S KÖZÜLETI ÁRAK

Rovar és rágcsálóirtás árak HACCP rendszerhez, kategória szerint.

Válassza ki a megfelelő kategóriát.

HACCP HACCP | 66nap Hungária Kft.

HACCP KÁRTEVŐIRTÁS - NÓGRÁD MEGYE

HACCP KÁRTEVŐIRTÁS - NÓGRÁD MEGYE

HACCP KÁRTEVŐIRTÁS - NÓGRÁD MEGYE

HACCP TERV

ÉLELMISZER-FORGALMAZÁSI TEVÉKENYSÉGRE

TARTALOMJEGYZÉK

A HACCP rendszer kialakításával és muködtetésével kapcsolatos adatok, információk
Az üzletben forgalmazott termékcsoportok
Az élelmiszerekkel kapcsolatos lehetséges veszélyek
Valamennyi technológiai lépésnél elofordulható veszélyek elemzése, szabályozása
Termékcsoportonként
Termékleírás
Folyamatábrák
Veszélyelemzés
Szabályozás

MELLÉKLETEK
Rendszerépítéshez, rendszermuködtetéshez kapcsolódó általános dokumentumok, ellenorzési lapok
Jó kereskedelmi gyakorlat utasítás
Takarítási utasítás
Helyzetfelméro lista

A HACCP RENDSZER KIALAKÍTÁSÁVAL ÉS MUKÖDTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATOK, INFORMÁCIÓK

A HACCP TERV érvényességi területe

Jelen HACCP Terv érvényességi területe a vállalkozás által ………………………(üzlet telephelyének pontos címe) alatt muködtetett üzlet élelmiszer-forgalmazó tevékenységére terjed ki az élelmiszerek beszerzésétol/átvételétol a fogyasztóknak történo átadásig.

1.2. Fogalom-meghatározás

Dokumentum: A HACCP rendszer utasításkörnyezetét biztosító, alapvetoen papírra nyomtatott formában megjeleno eloírás, követelmény.
Élelmiszer-biztonság: Az élelmiszer olyan állapota, amelyben a fizikai, kémiai, biológiai veszély vagy károsodás bekövetkezésének valószínuségét egy elfogadható szint alatt korlátozzák. Az élelmiszer biztonság a minoség legfontosabb eleme.
Felügyelet: Megfigyelések vagy mérések tervezett sorozatának végzésére irányuló tevékenység, annak megállapítására, hogy a CCP szabályozás alatt áll.

HACCP rendszer

HACCP: Olyan rendszer, amely meghatározza, értékeli és szabályozza az élelmiszer-biztonság szempontjából jelentos veszélyeket.
Helyesbíto tevékenység: Bármely olyan intézkedés, amelyet akkor kell megtenni, ha kritikus szabályozási pont (CCP) felügyelete a szabályozottság csökkenését, elvesztését jelzi.
Kritikus határérték: Olyan eloírás, amely elválasztja az elfogadhatóságot a nem elfogadhatóságtól.
Kritikus Szabályozási Pont: Olyan pont, amelynél szabályozást lehet alkalmazni és az lényeges valamely élelmiszer-biztonsági veszély megelozéséhez, kiküszöböléséhez vagy elfogadható szintre csökkentéséhez.
Rendszer felülvizsgálat: Rendszeres és független belso vizsgálat annak meghatározására, hogy a HACCP tevékenységek, illetve ezek eredményei megfelelnek-e a tervezett intézkedéseknek, ezeket az intézkedéseket hatékonyan bevezették-e, valamint az intézkedések alkalmasak-e a célok elérésére.
Szabályozó intézkedés: Bármely olyan intézkedés és tevékenység, amelyet egy élelmiszer-biztonsági veszély megelozésére, kiküszöbölésére vagy elfogadható szintre csökkentésére lehet használni.
Veszély: Az élelmiszerben eloforduló biológiai, kémiai vagy fizikai hatású anyag, vagy az élelmiszer olyan állapota, amely káros egészségügyi hatást okozhat.

A HACCP rendszer célja

1.3. A HACCP rendszer célja
A HACCP rendszer kiépítésének célja az élelmiszer-forgalmazó tevékenység mindazon lépéseinek meghatározása, amelyek az élelmiszer-biztonság szempontjából kritikusak.
Ennek során:
Az élelmiszer-forgalmazó tevékenység teljes folyamata technológiai lépéseinek vizsgálatán keresztül elemezni kell az élelmiszerekkel kapcsolatos lehetséges veszélyeket,
meg kell határozni azokat a pontokat, ahol a fenti veszélyek elofordulhatnak,
el kell dönteni, hogy az élelmiszer-biztonság szempontjából az azonosított pontok közül mely pontok kritikusak (kritikus szabályozási pont – CCP),
ki kell dolgozni és végre kell hajtani a kritikus szabályozási pontokon a hatékony ellenorzési, felügyelo eljárások és helyesbíto tevékenységek rendszerét.

A HACCP rendszer kiépítése és muködtetése

1.4. A HACCP rendszer kiépítése és muködtetése
Az üzletben a HACCP rendszer kiépítéséért és muködtetéséért a ………….. (név, beosztás) a felelos.
A ………….. (név, beosztás) a HACCP rendszer kialakítását és muködtetését a vonatkozó jogszabályi eloírásoknak megfeleloen, az élelmiszer-biztonság növelése, a fogyasztók biztonságos élelmiszerekkel történo ellátása érdekében rendelte el. A HACCP rendszer dokumentumainak jóváhagyási joga az övé.

HACCP KÁRTEVŐIRTÁS - NÓGRÁD MEGYE